Управниот одбор на НАИТМ одржа состанок

Управниот одбор на НАИТМ  одржа состанок во Holiday Inn Skopje Дојдовниот туризам мора да застане на нозе и да повлече напред, а НАИТМ ќе биде генераторот на тој процес. Планот за 2022 е подготвен. За сите следни активности ќе бидете навремено информирани. 6тата Македонската Туристичка Берза ќе се одржи крајот на Ноември и ќе има регионален карактер.