Контакт
Национална Асоцијација за Дојдовен Туризам на Македонија ул. Васил Главинов; бр. 7-б, спрат 6, 1000, Скопје, Македонија тел. +389 (0) 70 55 53 54